Tilmelding

Vi bruger dette her sted som udsendelsessted. så tilmeld dig så du ikke går glip af vigtige meddelser.

Har du ændringer så tilmeld dig igen

Vi mangler stadig nogle få tilmeldninger

Få registreret jer med mail eller ring til kasseren der vil være behjælplig så vi kan komme i kontakt med jer.

 

 

Nyt Nyt Nyt

Bestyrelsen har søgt Trygfonden og fået 2 redningskranse til stranden, vi afventer nu endelig godkendelse til opsætning af redningskransene fra myndighederne.

Ærgelig info:

Der har været flere indbrug i vores område, så hjælp hinanden med at holde øje med vores sommerhuse.

Generalforsamling 2017

Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen et lagt op på siden.
 
Peter Wildenskov er valgt som formand på generalforsamlingen
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med
Vejformand Jens Wraa
Næstformand og kasserer Per Dalentoft
Sekretær Arne Larsen-Ledet
Medlem Jørgen Jensen


Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer
 
 
Trapper til stranden
 
Vejet har væres hård ved vores trapper i vinter.
Vi gør hvad vi kan for at holde dem ordenlige og sikre men naturkræfterne kan vi ikke kæmpe imod, så vær opmærksom på, at brug af trapperne altid  er baseret på sund fornuft - og eget ansvar.
 
Bestyrelsen
 
 

 

Alle medlemmer kan få tilsendt et kort, vi har fået lavet over vores område i PDF format, send os en mail så sender vi kortet til jer.

fng9480@gmail.com
 
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com