Tilmelding

Vi bruger dette her sted som udsendelsessted. så tilmeld dig så du ikke går glip af vigtige meddelser.

Har du ændringer så tilmeld dig igen

Vi mangler stadig nogle få tilmeldninger

Få registreret jer med mail eller ring til kasseren der vil være behjælplig så vi kan komme i kontakt med jer.

 

 

Nyt Nyt Nyt

Som noget nyt har vi fået mobil-visning på vores hjemmeside. Vi håber at i får gavn af det, når i er på farten eller i lige skal finde noget info på vores hjemmeside.

 

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen i Furreby ny Grundejerforening af 1967
Her på kanten af efteråret vil vi give en status på de vigtigste aktiviteter den nye bestyrelse har været i gang med.
Trapper:
Ved hjælp fra en af grundejerne fik vi i begyndelsen af juli gennemgået og repareret begge trapper så vi har et godt fundament at arbejde videre fra. Trapperne har holdt siden men er under pres med de store regnmængder der er kommet. Det er i øjeblikket ikke havet men regnen som giver skred og senest har der været skred nord for trappen ved Rylevej. Vi vil holde øje med udviklingen men vil gøre opmærksom på at det er på eget ansvar at færdes på trapperne.
Redningskranse:
Vi har søgt Trygfonden om 2 redningskranse og de imødekom vores ansøgning samme dag som vi søgte. Vi skulle forinden opsættelse ansøge Kystdirektoratet om dispensation og her var sagsbehandlingstiden lang. Så vi satsede på forventet efterbevilling og satte kransene op i juli nedenfor vores trapper. Dispensationen gik igennem midt i september.
Vejskilte:
Nogle af vejskiltene er efterhånden meget medtaget af vejret og vi har derfor fået skiftet nogle i vores område. Vi har aftalt med Hjørring Kommune at vi er opmærksomme på skilte der trænger til udskiftning og giver dem besked.
Bank:
Vi har besluttet at skifte bank bl.a. på grund af gebyrer og vi har nu Danske Bank som bankforbindelse.
Høringssvar omkring ny udstykning af 40 sommerhusgrunde øst for Furreby Kirkevej:
Vi har indgivet høringssvar og b.la nævnt vigtigheden af opgradering af Furreby Kirkevej, generel vedligeholdelse af veje, affalds håndtering mv.
Fællesmøde med Furreby Grundejerforening:
Vi har afholdt fællesmøde med FG som repræsenterer cirka 85 grundejere omkring Furreby Bæk. Vi blev bl.a. enige om forsættelse af samarbejdsaftalen om vejvedligeholdelse som vi står for i hele området. Derudover drøftede vi fremtidigt samarbejde og var enige om at være opmærksom på emner af fælles interesse bl.a. høringssvar til Hjørring kommune. Fremover vil vi afholde et fællesmøde mellem bestyrelserne en gang årligt.
Pbv
Peter Wildenskov
Formand

Til information.

Vi har skiftet bank til Danske Bank, som vi indformerede om på vores generalforsamling blev vi pålagt gebyrer og renter på indlån som vi ikke fandt rimelige til vores lille forening.
Vores nye kontonr. er: 9570 12374445 som skal benyttes ved indbetaling af kontingent fremover.
 

Bestyrelsen har søgt Trygfonden og fået 2 redningskranse til stranden, vi har nu endelig fået godkendelse til opsætning af redningskransene fra myndighederne                        De står på stranden som vist her.

 

Generalforsamling 2017

Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen et lagt op på siden.
 
Peter Wildenskov er valgt som formand på generalforsamlingen
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med
Vejformand Jens Wraa
Næstformand og kasserer Per Dalentoft
Sekretær Arne Larsen-Ledet
Medlem Jørgen Jensen
 
 
Trapper til stranden
 
Vejet har væres hård ved vores trapper i vinter.
Vi gør hvad vi kan for at holde dem ordenlige og sikre men naturkræfterne kan vi ikke kæmpe imod, så vær opmærksom på, at brug af trapperne altid  er baseret på sund fornuft - og eget ansvar.
 
Bestyrelsen
 
 

 

Alle medlemmer kan få tilsendt et kort, vi har fået lavet over vores område i PDF format, send os en mail så sender vi kortet til jer.

fng9480@gmail.com
 
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com