Tilmelding

Vi bruger dette her sted som udsendelsessted. så tilmeld dig så du ikke går glip af vigtige meddelser.

Har du ændringer så tilmeld dig igen

20-11-2016

Vi mangler stadig 6 tilmeldninger

Få registreret jer med mail eller ring til kasseren der vil være behjælplig så vi kan komme i kontakt med jer.

 

 

Nyt Nyt Nyt

Husk at vi som noget nyt, sender opkrævninger ud i december for 2017

 

 
 Kystvejen er lukket for gennemkørsel

Vi her erfaret at kystvejen er blevet lukket for gennemkørsel for biler, der er stadig mulig at gå eller cykle denne vej.

Vi har været i kontakt med myndighederne, som bekræfter at der er tale om en privat vej, som grundejeren er i sin fulde rat til at lukke for gennemkørsel for tung trafik..

 

Alle medlemmer kan få tilsendt et kort, vi har fået lavet over vores område i PDF format, send os en mail så sender vi kortet til jer.

fng9480@gmail.com
 
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com