Regler / Ejers forpligtigelser

Ejers forpligtigelser

Hyben

At sikre, at hyben ikke vokser ud til vejkanten. Der skal være en hybenfri rabat på mindst 75 cm .
Bjørneklo.
At bjørneklo på egen grund – eller fællesareal bekæmpes efter forskriften
 
Lovgrundlag

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen.
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, skal bekæmpelsen foregå flere år i træk.  
Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.
Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo   
Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af  Lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009 om drift af landbrugsjorde
Se mere på www.naturstyrelsen.dk
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com