Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes via email : FNG9480@gmail.com.
 
Kasserer Søren Nielsen (eksternt tilknyttet) kan kontaktes på FNG9480@gmail.com eller tlf.: 2034-0724.
 
 
_________________________________________________________________

Formand Thomas Hansen

 Fasanvej 13

Mail: info@x-pest.dk

Tlf.: 23626561 

_________________________________________________________________

 

Næstformand Ole Andersen

 Høgevej 10 

Tlf.: 61614501 

________________________________________________________________

 

 Vejformand Peter Marcus Clausen
 
Rylevej 10
 
Mail: kramkisten@mail.dk
 
Tlf.: 29434042

 ________________________________________________________________

 

 Sekretær Kristina Hvidt Hansen
 
Fasanvej 13
 
Mail: kristina.hvidt@gmail.com

Tlf.: 25247650  

________________________________________________________________ 

 

Suppleant  John Nygaard

Bræmmen 6  

Mail: john.nygaard@hotmail.dk
 
Tlf.:22111511 
 
_______________________________________________________________

 
Suppleant Frank Stenzhorn

Søren Kjeldsens Vej 10

Tlf.: 21244381
 
_______________________________________________________________

 

 

Furreby

 
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com