Tilmelding

Vi bruger dette her sted som udsendelsessted. så tilmeld dig så du ikke går glip af vigtige meddelser.

Har du ændringer så tilmeld dig igen

Vi mangler stadig nogle få tilmeldninger

Få registreret jer med mail eller ring til kasseren der vil være behjælplig så vi kan komme i kontakt med jer.

 

 

Generel info:

  • Generalforsamlingen er grundet Covid-19 udsat indtil til videre,
  • Regnskabet for 2019 er godkendt af revisor,
  • Vi har fået opsat et bænksæt i den sydlige del af foreningen ovenfor bunkerne nord for det stråtækte hus,
  • Vi har påbegyndt vedligeholdelsen af veje med grus og høvl.
  • Hvis I som grundejerne opdager skilte der mangler, er ulæselige, huller i asfaltvejene eller andet som Hjørring Kommune står for kan man indberette via nedennævnte link. Fordelen er at indberetningen går direkte til den ansvarlige afdeling og at man får en mail når problemet er løst.
  • https://iod.hjoerring.dk/opgaver
 

Trapper til stranden

Vi gør hvad vi kan for at holde trapperne ordenlige og sikre men naturkræfterne kan vi ikke kæmpe imod, så vær opmærksom på, at brug af trapperne altid  er baseret på sund fornuft - og eget ansvar.
 
Bestyrelsen
 

Alle medlemmer kan få tilsendt et kort, vi har fået lavet over vores område i PDF format, send os en mail så sender vi kortet til jer.

fng9480@gmail.com
 
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com