Tilmelding Furreby Ny Grundejerforening

DIN TILMELDING er VIGTIG, da Foreningen bruger dette her sted som udsendelsessted. Derfor bedes du tilmelde dig, så du ikke går glip af vigtige meddelser. (HUSK at bruge din private email-adresse!)

Har du ændringer til mailadresse, telefonnummer mv., så er du nødt til at tilmelde dig igen, så vi kan sikre opdatering af dine informationer.

Sælger du dit sommerhus, så husk at få ny ejer tilmeldt og dig selv frameldt :-) - det kan du gøre ved at sende Foreningen en mail på fng9480@gmail.com

 

OBS!! 

Vi mangler stadig nogle få tilmeldninger....Så endnu en opfordring til at få Jer registreret med korrekte informationer, e-mail mv.

Evt spørgsmål er du velkommen til at sende til fng9480@gmail.com - eller du kan ringe til Foreningens Kasserer som vil være dig behjælpelig.

Generel information:

Kære Alle, referat af årets Generalforsamling afholdt d. 09. Maj 2024, kan findes her på hjemmesiden under punktet "Generalforsamling" eller via dette LINK 

OBS OBS  INFORMATION  INFORMATION  OBS OBS.

Kære Alle. Et par opmærksomhedspunkter:

Ejers Forpligtelser.

Alle Grundejere bør sikre at "Ejers Forpligtelser" overholdes. Link til disse finder du her: LINK

Parkering på Vendepladser:

Vær opmærksom på at parkering er ikke tilladt på de anlagte vendepladser.

Vendepladserne er alene til brug for at Renovationen kan afhente affaldet i vores område samt for brand & redningsmandskab. 

Såfremt du udlejer dit sommerhus, så gerne sikre, at dine lejere bliver gjort bekendt med ovenstående, tak.

Bestyrelsen forsøger at få Parkering Forbudt skilte opsat, men dette kræver tilladelser, hvorfor det kan trække lidt ud.

Trapper:

Desværre har de seneste par storme igen været hårde ved vores trapper ned til stranden. Det drejer sig om trappen for enden af Rylevej samt ved Gåsestien i den nordlige ende af vores område. 

Bestyrelsen arbejder på en løsning. HUSK altid at færdes i området, herunder på trapperne med sund fornuft samt at al færden altid er på eget ansvar.
 
Skilte i området:
 
Hvis I som grundejerne opdager skilte der mangler, er ulæselige, huller i asfaltvejene eller andet som Hjørring Kommune står for kan man indberette via nedennævnte link. Fordelen er at indberetningen går direkte til den ansvarlige afdeling og at man får en mail når problemet er løst. Link 

Bestyrelsen arbejder samtidig med en samlet plan for området jf. Generalforsamlingen 09. Maj 2024.

 

mvh. Bestyrelsen

Kort over Furreby ses herunder:
 
 
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com